Succes is van je zwakte je kracht durven maken!


Introductie:

Door lichamelijke teruggang veroorzaakt door Parkinson bij de initiatiefnemer is het plan opgepakt te gaan bemiddelen in tijdelijk werk voor mensen met een beperking en/of een handicap met de gedachte niets is onmogelijk! Tevens is ter ondersteuning het idee om betere kansen te bieden wordt voor de deelnemers de mogelijkheid geboden tot aansluiting bij een netwerk platform. Zo kunnen er nieuwe contacten worden op gedaan, vriendschappen groeien en actief aan kennisuitwisseling en ontwikkeling gedaan worden. De doelstelling van (UWS) is mensen met een beperking te helpen aan werk door tijdelijk werk aan te bieden via een uitzendplatform. Dus vraag en aanbod bij elkaar brengen met de filosofie dat ieder mens die wil werken een kans te geven en de mogelijkheid te bieden normaal om te gaan met een beperking. Het voordeel voor bedrijven is dat hun risico wordt beperkt en ze kunnen tijdelijk goed gekwalificeerd personeel in te huren met 200% motivatie.

De Bemiddeling:

Via de thans in ontwikkeling zijnde website kunnen geïnteresseerde werkzoekenden zich via een aparte website functie inschrijven. Vervolgens wordt met iedereen een intake geregeld en interesse monitor doorlopen om te komen tot een goede match. Verder vind er een degelijk gesprek plaats in verband met de mogelijke beperkingen die iemand heeft. In verband met de privacy wetgeving wordt secuur bepaald wat wel en gecommuniceerd mag en kan worden naar derden. 

Via een andere website-functie kunnen werkgevers zich inschrijven en kenbaar maken wat men precies zoekt. Ook met elk bedrijf vindt ook een intake plaats en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de wensen, gewenste kwalificaties, inhuur van personeel en het prijskaartje. Op de in ontwikkeling zijnde website worden alle vacatures en wensen van de vragende bedrijven opgenomen en kan men naar aanleiding hiervan nadere informatie opvragen. Verder kunnen deelnemers zijn/ haar uren declaratie indienen en de persoonlijke “werk-administratie” voeren.